Klachtenprocedure


Wanneer je niet tevreden bent over de door mij geleverde zorg en/of producten verzoek ik je om dit zo spoedig mogelijk bij mij aan te geven. Hoe eerder je dit namelijk doet, hoe eerder we samen tot een passende oplossing kunnen komen.

Mochten we er toch niet samen uitkomen en je ontevredenheid tot een klacht leiden, dan kan zowel jij als ik deze klacht voorleggen de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). Deze onafhankelijk geschilleninstantie zal de klacht volgens de eisen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) behandelen en oplossen. Kijk voor meer informatie over de gang van zaken tijdens een dergelijke procedure en het reglement van de GAT op https://gatgeschillen.nl/


Doelgericht coaching 

Doetinchemseweg 92A - 7054 BH Westendorp - 06-41741796

maaike@doelgerichtcoaching.nl - www.doelgerichtcoaching.nl

KvK nr. 64249867 NL001947951B03


Liken = fijn!

Delen = super!