Mogelijk popt één of meer van de volgende veelgestelde vragen ook in jouw hoofd op. 

 • Welke behandelmethoden gebruik je tijdens het ‘Rust in je darmen’ traject?
 • Wat doe jij anders dan mijn arts?
 • Wat mag ik van de consulten verwachten?
 • Kan ik een consult annuleren?
 • Is (laboratorium)onderzoek altijd noodzakelijk en wat kost het?
 • Welke supplementen adviseer je en wat kosten deze?
 • Kan ik dit traject ook volgen als ik wel een gediagnosticeerde chronische darmziekte heb?
 • Worden de consulten, (laboratorium)onderzoeken en supplementen vergoed door mijn zorgverzekering?
 • Kan ik ook bij je terecht als ik geen maag-darmklachten heb, maar andere gezondheidsklachten?

Hieronder vind je alvast mijn antwoorden 😉.

Welke behandelmethoden gebruik je tijdens het ‘Rust in je darmen’ traject?

De basis van een gezond lichaam met rustige darmen ligt in een bij je lichaam passend(e) voedingspatroon en leefstijl. Om deze reden is begeleiding bij het vinden hiervan de basis van het traject. Doordat je darmen de poort tot je lichaam vormen gaat onbalans in je darmen vaak gepaard met een tekort aan specifieke voedingsstoffen en hierdoor kunnen andere systemen in je lichaam ook uit balans raken. Om herstel extra te ondersteunen adviseer ik kwalitatief hoogwaardige supplementen zoals specifieke lichaamseigen stoffen, voedingsstoffen, plantextracten en dergelijke. Dit is het gebied van de orthomoleculaire en natuurgeneeskunde.

Optionele andere methoden

Wanneer het voor jouw ontwikkeling en herstel meerwaarde heeft kunnen we in overleg ook gebruik maken van andere (complementaire) methoden, zoals hypnose (oa mensen met het Prikkelbare Darm Syndroom hebben hier vaak baat bij), NLP-coaching, matrixmethode, poppetjesmethodiek en oogbewegingstherapie. Aangezien deze aanvullende methoden niet voor iedereen meerwaarde hebben, zijn ze geen onderdeel van het ‘Rust in je darmen’ traject en kunnen we hier één of meerdere aparte consulten voor afspreken. De kosten door zo’n apart consult in aanvulling op het ‘Rust in je darmen’ traject bedragen €75,- per uur.

WAT DOE JIJ ANDERS DAN MIJN ARTS?

In de reguliere geneeskunde kijken de meeste artsen voornamelijk binnen hun eigen specialisme. De cardioloog houdt zich bezig met hartproblemen, de neuroloog met zenuw gerelateerde klachten,  de maag-darm-lever arts met ziekten op het gebied van deze organen, etc. Maar, wat als je hartklachten het gevolg (een symptoom) zijn van een bacteriële infectie in je mond of je zenuwuitval van een verstoorde werking van je maag en darmen? Waarschijnlijk zal de cardioloog je hartklachten met hartmedicatie onderdrukken. Mogelijk ontdekt de neuroloog dat de vitamine B12 waarde in je bloed te laag is en krijg je daarom injecties met (onnatuurlijk) hoge doseringen vitamine B12. En wat de maag-darm-lever arts doet weet je inmiddels waarschijnlijk zelf wel.

 

Bij orthomoleculaire therapie kijken we naar de mens (met al haar lichaamssystemen) als geheel in relatie tot haar omgeving (die beïnvloedt haar namelijk 24/7). Zo proberen we de echte oorzaak van de onbalans te achterhalen en het lichaam op een natuurlijke manier te ondersteunen zodat het zichzelf kan genezen. Dat wil in dit voorbeeld zeggen

 • het afweersysteem in je mond op een natuurlijke manier versterken zodat het zelf de bacteriële infectie kan bestrijden
 • je maag en darmen op een natuurlijke manier ondersteunen, zodat ze weer optimaal kunnen functioneren en de voedingsstoffen die je lichaam nodig heeft om gezond te blijven (oa vitamine B12) voldoende kunnen vrijmaken en opnemen uit je voeding.

Als je vijf ontlastingswaarden meet, kun je alleen in die vijf waarden afwijkingen vinden. In de ontlastingswaarden die je niet checkt, kun je ook geen afwijkingen vinden. Daarom doen de laboratoria waarmee ik werk veel uitgebreidere analyses, dan die welke standaard in de reguliere geneeskunde worden gedaan. Zo wordt de kans dat je oorzaken en natuurlijke oplossingen vindt groter.

WAT MAG IK VAN DE CONSULTEN VERWACHTEN?

 • het eerste consult duurt meestal ongeveer 1,5 uur. Tijdens dit consult leren we elkaar (beter) kennen en bespreken we, aan de hand van een uitgebreid intakeformulier dat je vooraf hebt ingevuld, je huidige situatie, hulpvraag en (medische) geschiedenis. Ik leg je globaal uit hoe je lichaam werkt en waardoor maag-darmklachten kunnen ontstaan. Op basis hiervan geef ik je wat eerste voedings-, leefstijl- en suppletieadviezen*. Daarnaast vraag ik je om (gedurende enkele dagen) een voedings- en leefstijldagboek bij te houden, thuis diverse testen met voeding te doen en een aanvullend klachtenoverzicht in te vullen.
 • het tweede consult duurt meestal ongeveer 1 uur. Tijdens dit consult evalueren we je dagboekbevindingen en hoe je lichaam heeft gereageerd op je voedings- en leefstijlaanpassingen, supplementen en de voedingstesten die je hebt gedaan. Verder gaan we dieper in op de werking van je lichaam en het ontstaan van maag-darmklachten. Op basis van dit alles overleggen we welke (laboratorium)onderzoeken* (speeksel, bloed, urine, ontlasting, hartritmevariabiliteit, etc) nodig zijn om tot een concreet actieplan te komen.
 • vervolgconsulten duren meestal ongeveer 1 uur per consult. Tijdens deze consulten evalueren we steeds de stappen die je in de voorgaande periode hebt gezet en de reacties van je lichaam hierop. Op basis hiervan sturen we waar nodig bij en bespreken we volgende concrete stappen.

Consulten kunnen in mijn praktijk plaatsvinden, maar ook online via videobellen. Na ieder consult ontvang je van mij per mail een verslag met de besproken adviezen en eventueel aanvullende informatie. De tijd tussen de consulten varieert, afhankelijk van de te zetten stappen, het tempo dat voor jou prettig voelt en de reacties van je lichaam, tussen de 4 tot 12 weken.

KAN IK EEN CONSULT ANNULEREN?

Ja, als je een consult willen annuleren, dan kun je mij dit tot uiterlijk 48 uur voor het afgesproken tijdstip per mail laten weten en plannen we een nieuwe afspraak.

 

Annuleer je (zonder zwaarwegende reden) een consult binnen 24 tot 48 uur voor de geplande afspraak, dan ben ik genoodzaakt om 50% van de kosten voor deze afspraak in rekening te brengen. Annuleer je (zonder zwaarwegende reden) een consult binnen 24 uur voor de geplande afspraak, dan breng ik 100% van de kosten voor deze afspraak in rekening. 

IS (LABORATORIUM)ONDERZOEK ALTIJD NOODZAKELIJK EN WAT KOST HET?

Soms is onderzoek nodig voor het opsporen van de triggers van je darmklachten. Verder is het voor het opstellen van een zo gericht mogelijk actieplan noodzakelijk dat we inzicht hebben in de situatie in je darmen en de mate van onbalans in je andere lichamelijke systemen. Ook hierbij speelt onderzoek een belangrijke rol.

 

Bij (laboratorium)onderzoek kun je bijvoorbeeld denken aan speeksel-, bloed-, urine- en ontlastingsonderzoek, maar ook aan een haarmineralenanalyse, hartritmevariabiliteitsmeting en dergelijke. Welke onderzoeken van waarde zijn is onder andere afhankelijk van je persoonlijke situatie en het verloop van je herstel. Om je een idee te geven, de kosten voor een relatief uitgebreid ontlastingsonderzoek liggen rond de €250,-. Daarentegen zijn er ook minder uitgebreide onderzoeken die slechts een paar tientjes kosten (deze leveren uiteraard wel minder informatie op). Voor speeksel-, bloed- en urineonderzoeken geldt hetzelfde.

 

Of je de door mij geadviseerde onderzoeken laat uitvoeren is en blijft natuurlijk altijd jouw beslissing!

WELKE SUPPLEMENTEN adviseer je EN WAT KOSTen deze?

Welke supplementen voor jouw lichaam waardevol kunnen zijn is niet op voorhand in te schatten. Dit is onder meer afhankelijk van de situatie in je darmen en de mate van onbalans in je andere lichamelijke systemen. (Laboratorium)onderzoek kan helpen om onnodig kosten aan supplement te voorkomen. 

 

Of je de door mij geadviseerde supplementen gaat gebruiken is en blijft natuurlijk altijd jouw beslissing!

KAN IK DIT TRAJECT OOK VOLGEN ALS IK WEL EEN GEDIAGNOSTICEERDE CHRONISCHE DARMZIEKTE HEB?

Ja, ook met een gediagnosticeerde darmaandoening kun je het traject volgen, maar in veel gevallen zijn er dan meer consulten nodig. Bij de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa bijvoorbeeld, lijken ook factoren zoals auto-immuniteit en erfelijkheid een rol te spelen. Daarnaast zien artsen wel degelijk afwijkingen in de darmen van mensen met deze ontstekingsziekten. Dit maakt het een stuk complexer om je darmen tot rust te brengen, maar er zijn diverse mogelijkheden om je lichaam natuurlijk te ondersteunen en vaak lukt het ook om grip op de klachten te krijgen. 

WORDEN DE CONSULTEN, (LABORATORIUM)ONDERZOEKEN EN SUPPLEMENTEN VERGOED DOOR DE ZORGVERZEKERING?

Omdat ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging MBOG (Maatschappij ter bevordering van de Orthomoleculaire Geneeskunde) kunnen mijn orthomoleculaire consulten (gedeeltelijk) vergoed worden vanuit een aanvullende zorgverzekering. Meer informatie hierover vind je onder andere op zorgwijzer.nl

 

Aangezien de vergoeding per verzekeraar en per aanvullende verzekering verschilt, adviseer ik je om zelf in de polisvoorwaarden van je eigen verzekering na te kijken of jouw orthomoleculaire consulten vergoed worden*. Is dit het geval dan kun je de door jou betaalde consult-/trajectfactuur indienen bij je zorgverzekeraar. De consultkosten vallen niet onder het eigen risico van de basisverzekering!

 

* let op: soms vergoeden zorgverzekeraars geen telefonische of e-mail consulten 

 

Kosten voor (laboratorium)onderzoek, supplementen en niet-orthomoleculaire consulten worden meestal niet vergoed door zorgverzekeraars en komen voor je eigen rekening.

 

Tips

 • ik weet natuurlijk niet hoeveel geld je nu ieder jaar opnieuw uitgeeft aan zorgkosten zoals een aanvullende verzekering, je eigen risico en zorg die niet vergoed wordt. Maar, mogelijk kun je hierop besparen en in plaats daarvan investeren in een duurzaam herstel van je darmen?
 • afhankelijk van je inkomen kun je bij de aangifte inkomstenbelasting een deel van je niet vergoede zorgkosten opvoeren en deze op die manier (deels) vergoed krijgen.

KAN IK OOK BIJ JE TERECHT ALS IK GEEN MAAG-DARMKLACHTEN HEB, MAAR ANDERE GEZONDHEIDSKLACHTEN?

Je kunt zeker bij mij terecht voor het natuurlijk aanpakken van andere gezondheidsklachten. Hierbij kun je denken aan huidklachten, bloedglucoseproblematiek, hart- en vaataandoeningen, hormonale klachten, etc.  

 

Ik geloof niet zo in het opdelen van het menselijk lichaam in onderdelen. Alle organen, weefsels en zelfs lichaamscellen staan immers direct of indirect met elkaar in verbindingen en kunnen elkaar zo in positieve en negatieve zin beïnvloeden. Veel mensen met maag-darmklachten hebben dan ook als gevolg daarvan andere gezondheidsklachten. Ook kan het zijn dat andere gezondheidsklachten op den duur maag-darmklachten veroorzaken. Dit is de reden dat ik voor een brede basisopleiding heb gekozen en deze jaarlijks door bij- en nascholing verder uitbreid.