Achter elk gedrag schuilt een positieve intentie


Herinner jij je een situatie in het verleden waarbij je je vreselijk hebt gefrustreerd over je eigen gedrag of het gedrag van een ander?

 

Ga, wanneer dit het geval is, eens met je aandacht terug naar dat specifieke moment en haal die situatie weer voor ogen. Hoor weer wat jij en wat de ander zei, zie hoe jij en hoe de ander zich gedroeg en voel weer wat je toen voelde. Voel je het? Stel je dan nu eens voor dat achter elk gedrag een positieve intentie schuilt. Wat doet dat dan met je?

 

Alles wat je doet, doe je omdat het je iets oplevert dat je op dat moment nodig hebt of denkt te hebben. Anders deed je het niet! Deze positieve intentie kan van alles zijn, zoals vrijheid, voldoening, 

NLP coaching bij Doelgericht Coaching in Westendorp

gerechtigheid, rust, erkenning, etc. Dat iemands intentie positief is, zegt niets over het gedrag dat hij hierbij laat zien. Zo zie je bijvoorbeeld bij kinderen weleens dat ze om aandacht te krijgen, 'negatief' gedrag vertonen zoals huilen, niet willen slapen, schreeuwen, etc. Maar ook volwassenen kunnen negatief gedrag (bijvoorbeeld: agressiviteit) laten zien op basis van een positieve intentie (bijvoorbeeld: grenzen aangeven).

 

Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen iemands gedrag (wat hij doet) in een bepaalde situatie en zijn identiteit (wie hij is). Wanneer je ervan uitgaat dat ieder mens in zijn kern goed is, maar soms dingen doet die niet handig, effectief of zelfs schadelijk zijn voor anderen, dan kun je je focus weghalen van iemands gedrag en op zoek gaan naar de positieve intentie die erachter schuilgaat.

 

Uiteraard is het goed om iemand op zijn negatieve gedrag in een bepaalde situatie aan te spreken. Let hierbij op dat je deze feedback zodanig formuleert en geeft dat de ander tot nieuwe inzichten kan komen ('Het effect van je communicatie is de respons die je krijgt'). Met deze nieuwe inzichten kan hij het bewust of onbewust gekozen ongewenste gedrag veranderen in gewenst gedrag dat dezelfde positieve intentie vervult. Dankzij goede feedback kan hij dus leren en groeien, zodat hij meer in zijn kracht komt!

 

Wanneer je op zoek gaat naar de positieve intentie achter je eigen gedrag of dat van iemand anders, ontdek je vaak interessante nieuwe dingen over jezelf en de ander. Bovendien ontstaat er zo meer ruimte voor geluk!  

 

Naast deze en andere NLP-vooronderstellingen kan coaching en/of hypnotherapie je helpen bij het veranderen van je eigen ongewenste gedrag, zodat je je eigen geluk kunt creëren!