Werkwijze


Tijdens een coachingstraject werken we samen op basis van commitment en staat jouw zelfsturing centraal. Het uitgangspunt is dan ook dat jij jezelf, op basis van de signalen van je lichaam, de tijd, aandacht en liefde geeft die je verdient. En die nodig is om het beste in jezelf naar boven te halen, zodat je de balans in jezelf op een natuurlijke manier kunt herstellen.

Kosteloze kennismaking

Wanneer je belangstelling hebt voor een coachingstraject kun je gebruik maken van het contactformulier. Naar aanleiding hiervan neem ik contact met je op voor een vrijblijvende telefonische kennismaking. Dit gesprek, dat maximaal 20 minuten duurt, is in de eerste plaats bedoeld om een indruk van elkaar te krijgen en te voelen of er een ‘klik’ is. Daarnaast kunnen we kort jouw coachingsvraag bespreken en onze wensen en verwachtingen op elkaar afstemmen.

 

 

Aanmelding

Wanneer je naar aanleiding van de telefonische kennismaking besluit om een coachingstraject aan te gaan, ontvang je van mij een uitnodiging voor de intake sessie en een aanmeldingsformulier. Dit kun je doorlezen en zo volledig mogelijk invullen.

Sessies

Wanneer je meerdere problemen ervaart pakken we ze één voor één aan. Hierbij ga ik er vanuit dat jij de expert bent op het gebied van jouw probleem. Bovendien vertrouw ik erop dat je over alle hulpbronnen (kwaliteiten) beschikt die nodig zijn om de doelen te realiseren die jij vanuit liefde voor jezelf wilt bereiken. Om meer inzicht in jezelf te krijgen en je bewust te worden van je eigen mogelijkheden begeleid ik je, met behulp van diverse methoden, bij het:

1.   Onderzoeken van je huidige situatie (je probleem)

Hierbij is het belangrijk dat je kritisch naar jezelf (je focus, gedachten, gevoelens, emoties en gedrag) kijkt en daar is best wat moed voor nodig!

2.   Concretiseren van je doelstelling(en)

Om koers te kunnen bepalen is het immers noodzakelijk dat je weet waar je precies naartoe wilt!

3.   Maken van een plan van aanpak

Bij deze stap is het cruciaal dat je bereid bent om buiten je comfortzone naar nieuwe en effectieve keuzemogelijkheden te kijken. Als jouw oplossingen binnen je comfortzone zouden liggen dan had je ze namelijk al gevonden!

4.   Ontwikkelen van je talenten

Dit is een leerproces dat tijd nodig heeft en over het algemeen met vallen en opstaan verloopt. Je kon, bij de eerste pogingen die je waagde, immers ook niet meteen lopen, fietsen, rekenen, schrijven en dergelijke.

5.   Evalueren van je resultaten en waar nodig bijsturen

Gaande weg doe je nieuwe ervaringen op en kom je tot nieuwe inzichten, op basis hiervan kan het noodzakelijk zijn om bij te sturen.

Tijdens het traject nemen we je volledige leefstijl (ontspanning, slaap, voeding, beweging, emoties en mindset) onder de loep. Aangezien je geweldig complexe lichaam en geest een eenheid vormen bestaat duurzaam balansherstel namelijk vrijwel altijd uit een combinatie van leefstijlaanpassingen. Daarnaast geef ik je, ter ondersteuning, opdrachten. Na een sessie ga je, in je eigen (werk)situatie, concreet aan de slag met je nieuwe inzichten en opdrachten. De ervaringen die je hierbij opdoet vormen het vertrekpunt voor de volgende sessie.

 

Gedurende dit hele proces ligt de verantwoordelijkheid uiteraard bij jou. Jij bent en blijft dus degene wie alle keuzes maakt, de richting en het tempo bepaalt en de grenzen aangeeft. Wel is het voor een optimale ondersteuning essentieel dat je, tijdens je ontwikkelingsproces, uitgebreid met mij communiceert over wat je wanneer waarneemt en ervaart.

 

Veiligheid en vertrouwelijkheid

Wie de opdrachtgever ook is en wat zijn wensen ook zijn, alles wat je als cliënt met mij bespreekt blijft voor 100% tussen jou en mij. Ik beloof je een veilige omgeving waarin je, op je op een voor jou prettig tempo, je eigen ontwikkelingsproces kunt hebben. Je mag bij mij lachen, huilen, boos worden en elke andere emotie uiten die je ervan weerhoudt of helpt om je beste zelf te creëren.

 

Mocht je het één en ander over je probleem met anderen (bijvoorbeeld familie, vrienden, collega's, werkgever, etc) willen delen en heb je daarbij behoefte aan mijn steun, dan zal ik je hierbij begeleiden. Maar jij bepaald wie, wat, waar, wanneer en hoe!

Cliëntendossier

Om je ontwikkeling goed te kunnen volgen leg ik een cliëntendossier voor je aan. Hierin verwerk ik de door ons beide ondertekende behandelovereenkomst, jouw persoonsgegevens, aantekeningen die ik maak tijdens de sessies, jouw eigen reflecties op het traject, etc. Voor meer informatie met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens verwijs ik je naar de Privacy Verklaring.

Afronding

Ter afsluiting van het coachingstraject kijken we terug op de weg die je hebt afgelegd en vat je de opgedane ervaringen en behaalde resultaten samen in een ontwikkelingsverslag.

Duur en kosten

De sessies vinden plaats in of vanuit mijn praktijk in Westendorp en duren, afhankelijk van het thema en de gehanteerde methoden, zo'n 1 tot 2 uur. De data en tijdstippen van de sessies spreken we in overleg af en verzetten of annuleren kan kosteloos tot 48 uur voor aanvang.

 

De duur van een coachingstraject is niet te voorspellen. Het is volledig afhankelijk van de mate van onbalans in jouw geweldig complexe lichaam en geest en het tempo dat voor jou prettig voelt om alle stappen te zetten die nodig zijn voor het bereiken van je doel(en). Persoonlijk zie ik het als een ontdekkingsreis waarbij we op zoek gaan naar de ontbrekende puzzelstukjes die jouw ‘optimale gezondheid’ - puzzel weer compleet maken. Bij de één zijn dit een paar stukjes en bij de ander gaat het om veel meer stukjes. 

 

Klik hier voor de tarieven.

Jouw winst

Wat heeft het probleem dat je ervaart je tot nu toe al 'gekost' en wat zal het je de komende jaren gaan 'kosten' als je er nu niet mee afrekent? Wat coaching je gaat opleveren wordt grotendeels bepaald door je eigen motivatie en initiatief. Hoe gemotiveerder je bent en hoe meer initiatief je neemt om met jezelf aan de slag te gaan, hoe meer het je zal opleveren.

 

Voor mij persoonlijk zijn de methoden die ik gebruik van onschatbare waarde. Door het toepassen ervan heb ik namelijk mijn eigen innerlijke kracht ontdekt. Dit heeft mij geholpen om diverse dromen waar te maken, maar ook weer nieuwe doelen te stellen.  

Vrijblijvende kennismaking

Heb je belangstelling voor een coachingstraject? Dan nodig ik je graag uit voor een kosteloze telefonische kennismaking!

 

Doelgericht coaching 

Doetinchemseweg 92A - 7054 BH Westendorp - 06-41741796

maaike@doelgerichtcoaching.nl - www.doelgerichtcoaching.nl

KvK nr. 64249867