Werkwijze


Als orthomoleculair therapeut en coach ondersteun ik mensen met de meest uiteenlopende hulpvragen

Tijdens een coachingstraject werken we samen op basis van commitment en staat jouw zelfsturing centraal. De uitgangspunten zijn:

  • dat jij jezelf, op basis van de signalen van je lichaam, de aandacht en liefde geeft die je verdient.
  • dat je jezelf de tijd geeft die nodig is om het beste in jezelf naar boven te halen en de balans in jezelf op een natuurlijke manier te herstellen.

Mijn rol in dit hele proces is die van coach en therapeut. Ik zal je uitleggen hoe ons lichaam werkt en wat het zoal nodig heeft om dit optimaal te kunnen doen. Ook zal ik je ondersteunen bij het ontdekken van ontbrekende puzzelstukjes die jouw vitaliteit en gezondheid optimaliseren.

Gratis kennismakingsgesprek

Mijn werkwijze is niet voor iedereen geschikt. Wanneer je belangstelling hebt voor een coachingstraject, dan kun je een afspraak met mij maken voor een vrijblijvende gratis kennismaking. Dit kan via het contactformulier op deze website. Het telefonische kennismakingsgesprek, dat maximaal 20 minuten duurt, heeft tot doel om

  • een indruk van elkaar te krijgen en te voelen of er een ‘klik’ is
  • kort jouw hulpvraag te bespreken
  • jouw eventuele vragen over een coachingstraject te beantwoorden
  • onze wensen en verwachtingen op elkaar af te stemmen

 

Aanmelding

Besluiten we naar aanleiding van de telefonische kennismaking om een coachingstraject aan te gaan, dan ontvang je van mij een uitnodiging voor de intakesessie en een intakeformulier. Dit kun je doorlezen en zo volledig mogelijk invullen.

Sessies

Tijdens de intakesessie nemen we je intakeformulier uitgebreid door en als de tijd dit toelaat kunnen we ook al een start maken met de coaching. Lukt dit niet dan gaan we hier tijdens de vervolgsessies mee aan de slag.

 

Wanneer je meerdere problemen ervaart pakken we ze één voor één aan. Hierbij ga ik er vanuit dat jij de ervaringsexpert bent op het gebied van jouw probleem. Bovendien vertrouw ik erop dat je over alle hulpbronnen (talenten) beschikt die nodig zijn om de doelen te realiseren die jij vanuit liefde voor jezelf wilt bereiken.

 

Om meer inzicht in jezelf te krijgen en je bewust te worden van je eigen mogelijkheden en innerlijke kracht begeleid ik je, met behulp van diverse methoden, bij het:

1.   Onderzoeken van je huidige situatie (je probleem)

Hierbij is het belangrijk dat je kritisch naar jezelf (je focus, gedachten, gevoelens, emoties en gedrag) kijkt en daar is best wat moed voor nodig!

2.   Concretiseren van je doelstelling(en)

Om koers te kunnen bepalen is het noodzakelijk dat je weet waar je precies naartoe wilt!

3.   Maken van een plan van aanpak

Bij deze stap is het cruciaal dat je bereid bent om buiten je comfortzone naar nieuwe en effectieve keuzemogelijkheden te kijken. Als jouw oplossingen binnen je comfortzone zouden liggen dan had je ze namelijk al gevonden!

4.   Ontwikkelen van je talenten

Dit is een leerproces dat tijd nodig heeft en over het algemeen met vallen en opstaan verloopt. Je kon, bij de eerste pogingen die je waagde, immers ook niet meteen lopen, fietsen, rekenen, schrijven en dergelijke.

5.   Evalueren van je resultaten en waar nodig bijsturen

Gaande weg doe je nieuwe ervaringen op en kom je tot nieuwe inzichten, op basis hiervan kan het noodzakelijk zijn om bij te sturen.

 

Door de geweldige complexiteit van je lichaam en de eenheid die het vormt met je geest heeft een lichamelijk en/of mentaal probleem vrijwel altijd meerdere oorzaken. Dit betekent dat een duurzaam herstel van de balans vraagt om een combinatie van leefstijlaanpassingen. Tijdens het traject nemen we dan ook je volledige leefstijl onder de loep, dat wil zeggen je

 

Voedingssupplementen

Het kan zijn dat tijdens het coachingstraject blijkt dat je een tekort hebt aan bepaalde voedingsstoffen. Soms kunnen deze tekorten met behulp van voeding aangevuld worden, maar regelmatig zie ik dat mensen door de jaren heen zo grote tekorten hebben opgebouwd dat ik ze, om deze aan te vullen, adviseer om (tijdelijk) kwalitatief hoogwaardige  orthomoleculaire voedingssupplementen (vitaminen, mineralen, vetzuren, aminozuren, kruiden, etc) te gaan gebruiken. 

Meten is weten

Soms lijkt het erop dat mensen hun leefstijl helemaal op orde hebben, maar tóch herstelt de balans zich niet optimaal. Mocht dit bij jou het geval zijn dan kan ik je vragen om een laboratoriumonderzoek te laten uitvoeren. Met behulp van bijvoorbeeld een speeksel, bloed-, urine of ontlastingsanalyse kunnen we een gedetailleerder beeld krijgen van de situatie in onder andere je spijsverteringsstelsel, hormonale en immuunsysteem.

 

Opdrachten en oefeningen

Om je te ondersteunen bij het ontwikkelen van je talenten en nieuwe leefstijl geef ik vaak opdrachten en oefeningen. Na een sessie ga je hier, in je eigen (werk)situatie, concreet mee aan de slag en de ervaringen die je hierbij opdoet vormen het vertrekpunt voor de volgende sessie.

 

Collegiaal overleg en verwijzing

Ik heb niet de illusie dat ik alles weet. Daarom heb ik een uitgebreid netwerk van collega orthomoleculair therapeuten en deskundigen met andere specialismen zoals osteopathie, gynaecologie en ademhaling. Bij ingewikkelde of specialistische casussen kan ik met hun sparren over mogelijke oorzaken en behandelwijzen. Dit doe ik uiteraard zonder de naam of andere gegevens te gebruiken die het mogelijk maken om de betreffende cliënt te identificeren. In sommige gevallen kan ik je vragen om voor een specialistische behandeling naar een collega te gaan.    

Verantwoordelijkheid

Gedurende dit hele proces ligt de verantwoordelijkheid uiteraard bij jou. Jij bent en blijft degene wie alle keuzes maakt, de richting en het tempo bepaalt en de grenzen aangeeft. Wel is het voor een optimale ondersteuning essentieel dat je, tijdens je ontwikkelingsproces, uitgebreid met mij communiceert over wat je wanneer waarneemt en ervaart.

 

Veiligheid en vertrouwelijkheid

Wie de opdrachtgever ook is en wat zijn wensen ook zijn, alles wat je als cliënt met mij bespreekt blijft voor 100% tussen jou en mij. Ik beloof je een veilige omgeving waarin je, op een voor jou prettig tempo, je eigen ontwikkelingsproces kunt hebben. Je mag bij mij lachen, huilen, boos worden en elke andere emotie uiten die je ervan weerhoudt of helpt om je beste zelf te creëren.

 

Mocht je het één en ander over je probleem met anderen (bijvoorbeeld familie, vrienden, collega's, werkgever, etc) willen delen en heb je daarbij behoefte aan mijn steun, dan zal ik je hierbij begeleiden. Maar jij bepaald wie, wat, waar, wanneer en hoe!

Groepssessies

Naast persoonlijke sessies kun je voor sommige thema's ook gebruik maken van groepssessies. Dit zijn sessies waarin ik onder andere informatie deel over de werking van je lichaam, maar ook over voeding en andere leefstijlfactoren. Door in kleine groepjes te werken blijven de sessies persoonlijk en kan ik lagere prijzen aanhouden dan wanneer ik deze informatie in een individuele sessie zou delen.

Cliëntendossier

Om je ontwikkeling goed te kunnen volgen leg ik een cliëntendossier voor je aan. Hierin verwerk ik de door ons beide ondertekende behandelovereenkomst, jouw persoonsgegevens, aantekeningen die ik maak tijdens de sessies, jouw eigen reflectieverslagen, etc. Voor meer informatie met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens verwijs ik je naar mijn Privacy Verklaring.

 

Afronding

Ter afsluiting van het coachingstraject kijken we terug op de weg die je hebt afgelegd en vat je de opgedane ervaringen en behaalde resultaten samen in een eindverslag.

Duur en kosten

De sessies vinden plaats in of vanuit mijn praktijk in Westendorp en duren, afhankelijk van het thema en de gehanteerde methoden, zo'n 1 tot 2 uur. De data en tijdstippen van de sessies spreken we in overleg af en verzetten of annuleren kan kosteloos tot 48 uur voor aanvang.

 

De duur van een coachingstraject is niet te voorspellen. Het is volledig afhankelijk van

  • de mate van onbalans in jouw geweldig complexe lichaam en geest
  • het tempo dat voor jou prettig voelt om alle stappen te zetten die nodig zijn voor het bereiken van je doel(en)

Persoonlijk zie ik het als een ontdekkingsreis waarbij we op zoek gaan naar de ontbrekende puzzelstukjes die jouw puzzel van ‘optimale vitaliteit en gezondheid’ - compleet maken. Bij de één zijn dit een paar stukjes en bij de ander gaat het om veel meer stukjes. 

 

Kijk hier voor de tarieven.

Jouw winst

Wat heeft het probleem dat je ervaart je tot nu toe al 'gekost'?

Wat zal het je de komende jaren gaan 'kosten' als je er nu niet mee afrekent?

 

Wat coaching je gaat opleveren wordt grotendeels bepaald door je eigen motivatie en initiatief. Hoe gemotiveerder je bent en hoe meer initiatief je neemt om beter met je lichaam te gaan samenwerken, hoe meer het je zal opleveren.

 

Voor mij persoonlijk zijn de methoden die ik gebruik van onschatbare waarde. Door het toepassen ervan heb ik namelijk mijn eigen innerlijke kracht ontdekt en nieuwe talenten ontwikkelt. Hiermee heb ik al veel van mijn dromen waar gemaakt, maar ook weer nieuwe gecreëerd.  

Vrijblijvende kennismaking

Heb je belangstelling voor een coachingstraject? Dan nodig ik je graag uit voor een kosteloze telefonische kennismaking!

Doelgericht coaching 

Doetinchemseweg 92A - 7054 BH Westendorp - 06-41741796

maaike@doelgerichtcoaching.nl - www.doelgerichtcoaching.nl

KvK nr. 64249867 NL001947951B03