Op welke gronden verwerkt Doelgericht Coaching mijn persoonsgegevens?

In de hoedanigheid van coach, therapeut en trainer verwerk ik (Maaike Evertzen), namens Doelgericht Coaching, persoonsgegevens van jou als klant* op de volgende gronden.

 

Overeenkomst

Als je bij/via mij een product wilt afnemen ga ik hierover een overeenkomst met je aan. Hierin maken we onder andere afspraken met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens.

 

Wettelijke verplichting

Een deel van je persoonsgegevens verwerk ik op grond van wet- en regelgeving, zoals de Belastingwet welke mij verplicht om een deugdelijke administratie te voeren en deze gedurende 7 jaar te bewaren.

 

*Klant: hieronder versta ik iemand wie bij/via mij één of meerdere producten afneemt.

Doelgericht coaching 

Doetinchemseweg 92A - 7054 BH Westendorp - 06-41741796

maaike@doelgerichtcoaching.nl - www.doelgerichtcoaching.nl

KvK nr. 64249867 NL001947951B03