Hoe kan ik mijn rechten omtrent de verwerking van mijn persoonsgegevens uitoefenen?

Inzage

Indien je jouw, door mij (Maaike Evertzen) namens Doelgericht Coaching verwerkte, persoonsgegevens wilt inzien, dan kun je dit persoonlijk bij mij aangeven.

 

Correctie

Wanneer je vindt dat ik jouw persoonsgegevens onjuist en/of onvolledig heb verwerkt, dan kun je mij schriftelijk verzoeken om deze gegevens te wijzigen en/of aan te vullen.

 

Overdacht

Indien je wilt dat ik jouw, door mij verwerkte, persoonsgegevens aan jou of een door jou aangewezen derde overdraag, dan kun je mij hier schriftelijk om vragen.

 

Intrekking toestemming

Wanneer je je eerder verleende toestemming voor het gebruik van je gegevens wilt intrekken, dan kun je dit schriftelijk bij mij aangeven.

 

Vergetelheid

Indien je wilt dat ik (een deel van) je persoonsgegevens eerder vernietig dan na afloop van de aangegeven bewaartermijn, dan kun je dit schriftelijk bij mij aangeven.

 

Bij een verzoek tot uitoefening van één van deze rechten zal ik hier, binnen één maand nadat ik jouw verzoek heb ontvangen, op reageren. Hierbij kan ik je vragen om je te legitimeren, je verzoek te specificeren of nader toe te lichten. Het kan ook zijn dat ik niet tegemoet kan komen aan je verzoek, omdat dit bijvoorbeeld in strijd is met de geldende wet- en regelgeving of niet mag van het openbaar ministerie, de politie of een andere overheidsinstantie.

Doelgericht coaching 

Doetinchemseweg 92A - 7054 BH Westendorp - 06-41741796

maaike@doelgerichtcoaching.nl - www.doelgerichtcoaching.nl

KvK nr. 64249867 NL001947951B03