Welke persoonsgegevens verwerkt Doelgericht Coaching?

Als zelfstandig coach, therapeut en trainer verwerk ik (Maaike Evertzen), in de relatie met jou als klant*, namens Doelgericht Coaching de volgende persoonsgegevens.

  • Voor- en achternaam
  • Adres, postcode, woonplaats
  • Telefoonnummer en e-mailadres
  • Aankoopdatum, afgenomen product(en), in rekening gebrachte kosten en betalingsgegevens

Wanneer dit in het belang is van een optimale informatieverstrekking en/of advisering met betrekking tot het door jou gewenste/afgenomen product, verwerk ik ook de onderstaande persoonsgegevens.

  • Geboortedatum, geslacht en gewicht

Tot slot verwerk ik, indien dit in mijn beleving noodzakelijk is om je optimaal te kunnen informeren en/of adviseren omtrent het door jou gewenste/afgenomen product, ook bijzondere persoonsgegevens zoals zaken met betrekking tot je:

  • Gezondheid (fysieke en/of mentale klachten, uitgevoerde onderzoeken en/of behandelingen, medicatie, behandelaars, etc)
  • Gedragspatronen (verslavingen, ongewenst gedrag, etc)
  • Leefstijl (slaap, ontspanning, beweging, voeding, etc)

*Klant: hieronder versta ik iemand wie bij/via mij één of meerdere producten afneemt.

Doelgericht coaching 

Doetinchemseweg 92A - 7054 BH Westendorp - 06-41741796

maaike@doelgerichtcoaching.nl - www.doelgerichtcoaching.nl

KvK nr. 64249867 NL001947951B03