Hoe gaat Doelgericht Coaching met mijn persoonsgegevens om?

Ik (Maaike Evertzen) maak, bij de verwerking van jouw persoonsgegevens namens Doelgericht Coaching, GEEN gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

 

Beveiliging

Ik doe mijn uiterste best om jouw privacy te waarborgen en om je persoonsgegevens te beschermen tegen toegang door onbevoegden heb ik dan ook de nodige technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen. 

 

Bewaartermijn

Ik bewaar gegevens van indirecte relaties* niet langer dan dat noodzakelijk is voor het doel van de verwerking. Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar verschilt dan ook per doel.

 

Overeenkomst

Persoonsgegevens welke ik, op grond van de overeenkomst, verwerk bewaar ik tot 6 maanden na het beëindigen de betreffende overeenkomst.

 

Wettelijke verplichting

Om te voldoen aan wet- en regelgeving, zoals de Belastingwet, bewaar ik persoonsgegevens die ik met dit doel verwerk 7 jaar.

 

Vernietiging

Na afloop van de aangegeven bewaartermijn vernietig ik je persoonsgegevens.

 

*Indirecte relatie: hieronder versta ik iemand wie is verbonden aan een organisatie waarmee ik een (in)directe relatie heb, wil krijgen of heb gehad en in het kader van deze relatie door de betreffende organisatie is voorgedragen. Bijvoorbeeld als contactpersoon, vertegenwoordiger, medewerker, klant, etc.

Doelgericht coaching 

Doetinchemseweg 92A - 7054 BH Westendorp - 06-41741796

maaike@doelgerichtcoaching.nl - www.doelgerichtcoaching.nl

KvK nr. 64249867 NL001947951B03