Op welke gronden verwerkt Doelgericht Coaching mijn persoonsgegevens?

In de hoedanigheid van coach, therapeut en trainer verwerk ik (Maaike Evertzen), namens Doelgericht Coaching, persoonsgegevens van jou als indirecte relatie* op de volgende gronden.

 

Overeenkomst

Ik verwerk je persoonsgegevens, op grond van een (toekomstige) overeenkomst met de organisatie welke jou bij mij heeft voorgedragen, om de gewenste producten en diensten te leveren, deze te evalueren, eventuele nazorg te verlenen en te informeren over nieuwe en aanverwante producten en diensten.

 

Hierbij is de organisatie in kwestie verplicht om jou hier vooraf over te informeren, te attenderen op mijn Privacy Verklaring zodat jij kunt zien hoe ik met jouw persoonsgegevens omga en hier vervolgens jouw expliciete toestemming voor te vragen.

 

*Indirecte relatie: hieronder versta ik iemand wie is verbonden aan een organisatie waarmee ik een (in)directe relatie heb, wil krijgen of heb gehad en in het kader van deze relatie door de betreffende organisatie is voorgedragen. Bijvoorbeeld als contactpersoon, vertegenwoordiger, medewerker, klant, etc.

Doelgericht coaching 

Doetinchemseweg 92A - 7054 BH Westendorp - 06-41741796

maaike@doelgerichtcoaching.nl - www.doelgerichtcoaching.nl

KvK nr. 64249867 NL001947951B03