Waarvoor verwerkt Doelgericht Coaching mijn persoonsgegevens?

Als zelfstandig coach, therapeut en trainer verwerk ik (Maaike Evertzen), namens Doelgericht Coaching, persoonsgegevens van jou als indirecte relatie* met de volgende doeleinden.

 

Om een relatie met een organisatie aan te gaan, te onderhouden en nazorg te verlenen

Wanneer een organisatie met welke ik een (in)directe relatie heb, wil krijgen of heb gehad en waaraan jij verbonden bent, jouw persoonsgegevens aan mij doorgeeft in het kader van deze relatie, kan ik je persoonsgegevens verwerken. Bijvoorbeeld je naam, telefoonnummer en dergelijke om contact met je op te nemen.

 

Wanneer de organisatie jou, met jouw expliciete toestemming, bij mij voordraagt als klant, cliënt en/of deelnemer kan ik meer gegevens van je nodig hebben en deze met aanvullende doeleinden gebruiken. Hierover vind je meer informatie onder de categorie klanten en de categorie cliënten en/of deelnemers.

 

Voor mijn bedrijfsvoering

Om een deugdelijke bedrijfsadministratie te kunnen voeren is het belangrijk dat ik persoonsgegevens zoals je naam en telefoonnummer vastleg, maar ook data en tijdstippen waarop we contact hebben gehad.

 

Voor de ontwikkeling en verbetering van mijn producten en diensten

Om de betreffende organisatie goed van dienst te blijven werk ik voortdurend aan de ontwikkeling van mijn producten en diensten. In sommige gevallen kan ik hiervoor persoonsgegevens verwerken. Bijvoorbeeld wanneer jij mij, in het kader van de relatie met deze organisatie, feedback geeft of mijn website bezoekt (cookies en dergelijke).

 

Voor promotie- en marketingdoeleinden

Om de organisatie, welke jou bij mij heeft voorgedragen, bijvoorbeeld te informeren over nieuwe en aanverwante producten en diensten verwerk ik persoonsgegevens zoals je naam en e-mailadres.

 

Bij al deze doeleinden is de organisatie in kwestie verplicht om jou hier vooraf over te informeren, te attenderen op mijn Privacy Verklaring, zodat jij kunt zien hoe ik met jouw persoonsgegevens omga en hier vervolgens jouw expliciete toestemming voor te vragen.

 

*Indirecte relatie: hieronder versta ik iemand wie is verbonden aan een organisatie waarmee ik een (in)directe relatie heb, wil krijgen of heb gehad en in het kader van deze relatie door de betreffende organisatie is voorgedragen. Bijvoorbeeld als contactpersoon, vertegenwoordiger, medewerker, klant, etc.

Doelgericht coaching 

Doetinchemseweg 92A - 7054 BH Westendorp - 06-41741796

maaike@doelgerichtcoaching.nl - www.doelgerichtcoaching.nl

KvK nr. 64249867 NL001947951B03