Hoe gaat Doelgericht Coaching met mijn persoonsgegevens om?

Ik (Maaike Evertzen) maak, bij de verwerking van jouw persoonsgegevens namens Doelgericht Coaching, GEEN gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

 

Beveiliging

Ik doe mijn uiterste best om jouw privacy te waarborgen en om je persoonsgegevens te beschermen tegen toegang door onbevoegden heb ik dan ook de nodige technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen.

 

Bewaartermijn

Ik bewaar persoonsgegevens van geïnteresseerden* niet langer dan dat noodzakelijk is voor het doel van de verwerking. Persoonsgegevens welke ik, op grond van toestemming en/of toekomstige overeenkomst, verwerk bewaar ik maximaal 2 maanden, gerekend vanaf de datum waarop je mij om informatie hebt verzocht. Wanneer je besluit om op basis van deze informatie één of meerdere producten bij mij af te nemen of een begeleidings-/behandelings-/trainingstraject aan te gaan, kan ik kan deze bewaartermijn verlengen.

  

Vernietiging

Na afloop van de aangegeven bewaartermijn vernietig ik je persoonsgegevens.

 

*Geïnteresseerden: hieronder versta ik mensen wie, bijvoorbeeld per mail, telefonisch of via mijn website om algemene informatie vragen met betrekking tot mijn producten en/of diensten.

Doelgericht coaching 

Doetinchemseweg 92A - 7054 BH Westendorp - 06-41741796

maaike@doelgerichtcoaching.nl - www.doelgerichtcoaching.nl

KvK nr. 64249867 NL001947951B03