Op welke gronden verwerkt Doelgericht Coaching mijn persoonsgegevens?

In de hoedanigheid van coach, therapeut en trainer verwerk ik (Maaike Evertzen), namens Doelgericht Coaching, persoonsgegevens van jou als geïnteresseerde* op de volgende gronden.

 

Toestemming

Ik verwerk je persoonsgegevens om je (op jouw verzoek) van de gevraagde algemene informatie met betrekking tot mijn producten en diensten te voorzien.

 

Toekomstige overeenkomst

Ik kan je persoonsgegevens ook verwerken om de benodigde maatregelen te treffen voor het aangaan van een (behandel)overeenkomst en/of het (laten) leveren van de door jou gewenste producten. Hierover vind je meer informatie onder de categorieën cliënten en deelnemers en klanten

 

*Geïnteresseerden: hieronder versta ik mensen wie, bijvoorbeeld per mail, telefonisch of via mijn website om algemene informatie vragen met betrekking tot mijn producten en/of diensten.

Doelgericht coaching 

Doetinchemseweg 92A - 7054 BH Westendorp - 06-41741796

maaike@doelgerichtcoaching.nl - www.doelgerichtcoaching.nl

KvK nr. 64249867 NL001947951B03