Hoe gaat Doelgericht Coaching met mijn persoonsgegevens om?

Ik (Maaike Evertzen) maak, bij de verwerking van jouw persoonsgegevens namens Doelgericht Coaching, GEEN gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

 

Beveiliging

Ik doe mijn uiterste best om jouw privacy te waarborgen en om je persoonsgegevens te beschermen tegen toegang door onbevoegden heb ik dan ook de nodige technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen.

 

Bewaartermijn

Ik bewaar persoonsgegevens van cliënten* en deelnemers** niet langer dan dat noodzakelijk is voor het doel van de verwerking. Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar verschilt dan ook per doel.

 

Beroepscode en behandelovereenkomst

Persoonsgegevens welke ik, op grond van de beroepscode van mijn beroepsvereniging (Collectief Alternatieve Therapeuten) verplicht ben te verwerken, bewaar ik 5 jaar, gerekend vanaf de datum van de laatste vastlegging van behandelgegevens cq de datum dat de begeleiding/behandeling/training is beëindigd.

 

Wettelijke verplichting

Om te voldoen aan wet- en regelgeving, zoals de Belastingwet, bewaar ik persoonsgegevens die ik met dit doel verwerk 7 jaar.

 

Vernietiging

Na afloop van de aangegeven bewaartermijn vernietig ik je persoonsgegevens.

 

*Cliënt: hieronder versta ik iemand wie bij mij een coachings-/behandelingstraject (bestaande uit één of meer sessies) volgt.

**Deelnemer: hieronder versta ik iemand wie bij mij een trainingstraject (bestaande uit één of meer trainingen) volgt.

Doelgericht coaching 

Doetinchemseweg 92A - 7054 BH Westendorp - 06-41741796

maaike@doelgerichtcoaching.nl - www.doelgerichtcoaching.nl

KvK nr. 64249867 NL001947951B03