Op welke gronden verwerkt Doelgericht Coaching mijn persoonsgegevens?

In de hoedanigheid van coach, therapeut en trainer verwerk ik (Maaike Evertzen), namens Doelgericht Coaching, persoonsgegevens van jou als cliënt* en/of deelnemer** op de volgende gronden.

 

(Behandel)overeenkomst

Aan het begin van een coachings-/behandelings-/trainingstraject ga ik een behandelovereenkomst met je aan. Hierin maken we onder andere afspraken met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens in een cliënten-/deelnemersdossier. De door jou ondertekende behandelovereenkomst maakt deel uit van dit dossier.

 

Beroepscode

Behalve de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), is ook de beroepscode van mijn beroepsvereniging Collectief Alternatieve Therapeuten (CAT) van toepassing op mijn werk. Deze beroepscode legt mij onder andere de volgende verplichtingen op:

 

Dossierplicht

Het aanleggen en bijhouden van een cliënten-/deelnemersdossier voor een optimale begeleiding/behandeling/therapie.

 

Bewaartermijn

Het bewaren van cliënten-/deelnemersdossiers voor een termijn van 5 jaar, gerekend vanaf de datum van de laatste vastlegging van behandelgegevens cq de datum dat de begeleiding/therapie/behandeling is beëindigen. Deze termijn kan in overleg met en na (schriftelijke) toestemming van de cliënt/deelnemer langer of korter zijn.

 

Beroepsgeheim

De verplichting tot geheimhouding.

 

Minderjarigen

De verplichting om:

  • in het geval van minderjarige cliënten/deelnemers tot 12 jaar, voor elke behandeling/sessie/training schriftelijke toestemming te hebben van de gezagdragende ouder(s) of voogd.
  • in het geval van wilsbekwame minderjarige cliënten/deelnemers tussen 12 en 16 jaar, voor elke behandeling/sessie/training schriftelijke toestemming te hebben van zowel de cliënt/deelnemer zelf als de gezagdragende ouder(s) of voogd.
  • in geval van minderjarige cliënten/deelnemers van 16 tot 18 jaar, alleen wanneer zij expliciet niet wilsbekwaam zijn, voor elke behandeling/sessie/training schriftelijke toestemming te hebben van zowel de cliënt/deelnemer zelf als de gezagdragende ouder(s) of voogd.

Wettelijke verplichting

Een deel van je persoonsgegevens verwerk ik op grond van wet- en regelgeving, zoals de Belastingwet welke mij verplicht om een deugdelijke administratie te voeren en deze gedurende 7 jaar te bewaren.

 

*Cliënt: hieronder versta ik iemand wie bij mij een coachings-/behandelingstraject (bestaande uit één of meer sessies) volgt.

**Deelnemer: hieronder versta ik iemand wie bij mij een trainingstraject (bestaande uit één of meer trainingen) volgt.

Doelgericht coaching 

Doetinchemseweg 92A - 7054 BH Westendorp - 06-41741796

maaike@doelgerichtcoaching.nl - www.doelgerichtcoaching.nl

KvK nr. 64249867 NL001947951B03