Waarvoor verwerkt Doelgericht Coaching mijn persoonsgegevens?

Als zelfstandig coach, therapeut en trainer verwerk ik (Maaike Evertzen), namens Doelgericht Coaching, persoonsgegevens van jou als cliënt* en/of deelnemer** met de volgende doeleinden.

 

Om een relatie en overeenkomst met je aan te kunnen gaan

Als je aan een coachings-/behandelings-/trainingstraject bij mij wilt deelnemen heb ik persoonsgegevens van je nodig. Bijvoorbeeld je naam- en contactgegevens om je te kunnen bellen voor een intakegesprek, informatie over het thema cq probleem waaraan je wilt werken en je verwachtingen om in te kunnen schatten of ik jou de begeleiding/behandeling/training kan bieden die je zoekt, etc. Wanneer je minderjarig bent heb ik ook de gegevens van je gezagdragende ouder(s) of voogd nodig, zodat deze toestemming kan geven voor de betreffende begeleiding/behandeling/training.

 

Om je zo optimaal mogelijk te kunnen begeleiden/behandelen/trainen

Naast informatie zoals je geboortedatum en geslacht heb ik vaak ook achtergrondinformatie nodig over het thema cq probleem waaraan je wilt werken. Bijvoorbeeld over het ontstaan ervan, de ontwikkeling en invloed op de verschillende facetten van je leven (werk, persoonlijke ontwikkeling, relaties, gezondheid, religie, opleiding en dergelijke), wie van je naasten hier een belangrijke rol bij spelen. Ook kan het belangrijk zijn dat ik inzicht heb in wat je in het verleden aan behandelingen hebt gehad in het kader van het betreffende thema cq probleem en wat de effecten hiervan waren. Dit alles helpt mij om het thema cq probleem in de juiste context te plaatsen en jou zo optimaal mogelijk te begeleiden/behandelen/trainen.

 

Voor zowel jouw veiligheid als die van anderen

In het kader van jouw veiligheid is het belangrijk dat ik weet wie jij wilt dat ik waarschuw in geval van nood. Daarnaast kan het voor jouw veiligheid, maar ook de mijne en die van anderen belangrijk zijn om gegevens met betrekking tot andere problemen (zoals verslaving, ongewenst gedrag, allergieën, etc) en strafrechtelijke zaken vast te leggen.

 

Om een relatie met je te kunnen onderhouden en nazorg te verlenen

Ik verwerk ook persoonsgegevens voor wanneer je, na afloop van een begeleidings-/behandelings-/trainingstraject, opnieuw aan hetzelfde of een aanverwant thema cq probleem wilt werken of om contact met je te onderhouden over je voortgang naar aanleiding van het traject en eventuele nazorg te kunnen bieden.    

 

Voor de ontwikkeling en verbetering van mijn diensten

Om je goed van dienst te blijven werk ik voortdurend aan de ontwikkeling van mijn diensten. In sommige gevallen kan ik hiervoor persoonsgegevens verwerken. Bijvoorbeeld wanneer jij mij feedback geeft of mijn website bezoekt (cookies en dergelijke).

 

Voor mijn bedrijfsvoering

Om een deugdelijke bedrijfsadministratie te kunnen voeren is het belangrijk dat ik persoonsgegevens zoals je naam en adresgegevens vastleg, maar ook data en tijdstippen van sessies en/of trainingen, afgenomen dienst(en), in rekening gebrachte kosten en betalingsgegevens.

 

Om wettelijke verplichtingen na te komen

Ook wet- en regelgeving, zoals de Belastingwet, kan mij verplichten persoonsgegevens over je te verzamelen. Bijvoorbeeld je naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres.

 

Voor promotie- en marketingdoeleinden

Om je bijvoorbeeld te informeren over nieuwe en aanverwante producten en diensten  verwerk ik persoonsgegevens zoals je naam en e-mailadres.

 

*Cliënt: hieronder versta ik iemand wie bij mij een coachings-/behandelingstraject (bestaande uit één of meer sessies) volgt.

**Deelnemer: hieronder versta ik iemand wie bij mij een trainingstraject (bestaande uit één of meer trainingen) volgt.

Doelgericht coaching 

Doetinchemseweg 92A - 7054 BH Westendorp - 06-41741796

maaike@doelgerichtcoaching.nl - www.doelgerichtcoaching.nl

KvK nr. 64249867 NL001947951B03