Welke persoonsgegevens verwerkt Doelgericht Coaching?

Als zelfstandig coach, therapeut en trainer verwerk ik (Maaike Evertzen), in de relatie met jou als cliënt* en/of deelnemer**, namens Doelgericht Coaching persoonsgegevens.

 

*Cliënt: hieronder versta ik iemand wie bij mij een coachings-/behandelingstraject (bestaande uit één of meer sessies) volgt.

**Deelnemer: hieronder versta ik iemand wie bij mij een trainingstraject (bestaande uit één of meer trainingen) volgt.

 

Ik houd voor jou als cliënt en/of deelnemer een dossier bij waarin ik het volgende van je vastleg:

 • Voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht
 • Burgerlijke staat
 • Adres, postcode, woonplaats
 • Telefoonnummer en e-mailadres

Ben je minderjarig, dan leg ik ook de onderstaande gegevens van je gezagdragende ouder(s) of voogd vast:

 • Voor- en achternaam
 • Adres, postcode, woonplaats
 • Telefoonnummer en e-mailadres

Wanneer dit in het belang is van de begeleiding/behandeling/training, leg ik de volgende persoonsgegevens vast van, door jou als cliënt en/of deelnemer aangewezen, derden:

 • Contactpersoon voor noodgevallen***: voor- en achternaam en telefoonnummer
 • Huisarts voor noodgevallen***: achternaam en telefoonnummer
 • Belangrijke personen: voornaam en leeftijd
 • Opleidingsinstituut, wanneer je minderjarig bent: naam en telefoonnummer

***Ik vertrouw erop dat jij of, wanneer je minderjarig bent, je gezagdragende ouder(s) of voogd, deze derden, voorafgaand aan de begeleiding/behandeling/training, zelf op de hoogte brengt van het feit dat je hen hebt aangewezen als contactpersoon in geval van nood.

 

Indien dit in mijn beleving noodzakelijk is voor een optimale begeleiding/behandeling/training, leg ik naast de bovengenoemde gegevens ook bijzondere persoonsgegevens vast. Bijvoorbeeld zaken met betrekking tot je:

 • Gezondheid (fysieke en/of mentale klachten, uitgevoerde onderzoeken en/of behandelingen, medicatie, behandelaars, etc)
 • Gedragspatronen (verslavingen, ongewenst gedrag, etc)
 • Leefstijl (slaap, ontspanning, beweging, voeding, mindset, etc)
 • Seksualiteit
 • Godsdienst of levensovertuiging, ras
 • Strafrechtelijke situatie (melding bij Veilig Thuis, begeleiding door jeugdzorg, geweldsconflicten in het gezin, etc)

Tot slot leg ik de data en tijdstippen van sessies en/of trainingen, de afgenomen dienst(en), in rekening gebrachte kosten en betalingsgegevens in je dossiers vast en, wanneer dit in het belang is van de begeleiding/behandeling/training, ook je

 • Arbeidssituatie: soort organisatie en functie
 • Studiesituatie: opleiding

Doelgericht coaching 

Doetinchemseweg 92A - 7054 BH Westendorp - 06-41741796

maaike@doelgerichtcoaching.nl - www.doelgerichtcoaching.nl

KvK nr. 64249867 NL001947951B03