Cliënten en deelnemers


In de hoedanigheid van coach, therapeut en trainer verwerk ik (Maaike Evertzen), namens Doelgericht Coaching, persoonsgegevens van cliënten en deelnemers. Middels de antwoorden op de onderstaande vragen wil ik je hierover graag duidelijk en transparant informeren. 

 

*Cliënt: hieronder versta ik iemand wie bij mij een coachings-/behandelingstraject (bestaande uit één of meer sessies) volgt.

**Deelnemer: hieronder versta ik iemand wie bij mij een trainingstraject (bestaande uit één of meer trainingen) volgt.

Doelgericht coaching 

Doetinchemseweg 92A - 7054 BH Westendorp - 06-41741796

maaike@doelgerichtcoaching.nl - www.doelgerichtcoaching.nl

KvK nr. 64249867 NL001947951B03