Privacy Verklaring


In de hoedanigheid van coach, therapeut en trainer verwerk ik (Maaike Evertzen), namens Doelgericht Coaching, persoonsgegevens. Ik wil je hierover graag duidelijk en transparant informeren. In deze Privacy Verklaring geef ik, door middel van Vraag & Antwoord, zo overzichtelijk mogelijk aan hoe ik jouw persoonsgegevens verwerk. Echter, mocht je toch op een onduidelijkheid stuiten, neem dan gerust contact met mij op.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect iets over jou zeggen. Hierbij kun je denken aan je naam en adres of je geboortedatum. Ook gegevens van een eenmanszaak, VOF of maatschap zijn persoonsgegevens. Echter, dit geldt niet voor de gegevens van een rechtspersoon zoals een BV of NV. Gegevens van de contactpersoon of vertegenwoordiger van een rechtspersoon zijn daarentegen wel weer persoonsgegevens.

Wat is verwerken?

Onder verwerken wordt alles verstaan dat met jouw persoonsgegevens kan worden gedaan. Bijvoorbeeld het verzamelen, opslaan, gebruiken, doorgeven en verwijderen van je gegevens.

Van wie verwerkt Doelgericht Coaching persoonsgegevens?

Ik (Maaike Evertzen) verwerk, namens Doelgericht Coaching, persoonsgegevens van mensen met wie ik een (in)directe relatie heb, wil krijgen of heb gehad. Hierbij denk ik bijvoorbeeld aan persoonsgegevens van:

  • Geïnteresseerden. Hieronder versta ik mensen wie om algemene informatie vragen met betrekking tot mijn producten en/of diensten.
  • Cliënten en deelnemers. Dit betreft mensen wie bij mij een coachings-/behandelings-/trainingstraject (bestaande uit één of meer sessies) volgen.
  • Klanten. Dit wil zeggen mensen wie bij/via mij één of meerdere producten afnemen.
  • Indirecte relaties. Hiermee bedoel ik mensen wie zijn verbonden aan een organisatie waarmee ik een (in)directe relatie heb, wil krijgen of heb gehad en in het kader van deze relatie door de betreffende organisatie zijn voorgedragen.

Let op

Wanneer je als organisatie persoonsgegevens  van mensen aan mij doorgeeft, ben je verplicht om hen hier vooraf over te informeren, te attenderen op mijn Privacy Verklaring zodat ze kunnen zien hoe ik met hun persoonsgegevens omga en hier vervolgens expliciete toestemming voor te verkrijgen.

Doelgericht coaching 

Doetinchemseweg 92A - 7054 BH Westendorp - 06-41741796

maaike@doelgerichtcoaching.nl - www.doelgerichtcoaching.nl

KvK nr. 64249867 NL001947951B03