Jouw Privacy


Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als je behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht die mij wordt opgelegd door de WGBO.

 

Je dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Daarnaast worden in het dossier gegevens opgenomen die noodzakelijk zijn voor je behandeling en die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij andere zorgverleners, bijvoorbeeld bij je huisarts.

 

Ik doe mijn best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • zorgvuldig omga met je persoonlijke en medische gegevens
  • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens

Als je behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier en ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

 

De gegevens in je dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
  • voor gebruik door een waarnemer tijdens mijn afwezigheid
  • voor geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing
  • een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

 

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je hier eerst over informeren en om je expliciete toestemming vragen.

 

De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de Wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

 

 

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die je op verzoek ontvangt, staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota eventueel kunt indienen bij je zorgverzekeraar. Het gaat hierbij om:

       je naam, adres en woonplaats

       je geboortedatum

       de datum van de behandeling

       een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘orthomoleculair consult’ of ‘coaching’

       de kosten van het consult

Doelgericht coaching 

Doetinchemseweg 92A - 7054 BH Westendorp - 06-41741796

maaike@doelgerichtcoaching.nl - www.doelgerichtcoaching.nl

KvK nr. 64249867 NL001947951B03