Het zit al in je!


Alle hulpbronnen die je nodig hebt om door je problemen heen te werken zitten in je. Het lastige is alleen dat je je van veel van deze hulpbronnen niet bewust bent, waardoor je ze nog niet kunt inzetten. Met behulp van hypnose vind je je hulpbronnen en kun je afrekenen met je emotionele en lichamelijke klachten!

Hypnotherapie

Problemen creëer je niet bewust. De werkelijke oorzaak van emotionele en vaak ook lichamelijke problemen die je ervaart, bevinden zich over het algemeen dan ook in je onbewuste. Bij hypnotherapie creëren we doelgericht een hypnotische trance die je helpt om contact te maken met je onbewuste. Door je te concentreren op je innerlijke belevingswereld van emoties, gevoelens en beelden leg je de werkelijke oorzaak van je probleem bloot, maar ontdek je ook mogelijkheden in jezelf (informatie, talenten, vaardigheden) waarvan je je eerst niet bewust was. Dankzij het mobiliseren van deze interne hulpbronnen kom je tot verandering van gevoel en/of gedrag en los je je problemen op.

 

Tijdens de therapie zul je ervaren dat hypnose heel ontspannend en verhelderend is en dat je volledig controle hebt over je lichaam 

Hypnotherapie bij Doelgericht Coaching in Westendorp

en geest. Je hoort dus gewoon wat er gezegd wordt, kunt prima praten en denken en kunt ook op ieder moment de sessie onderbreken. 

 

Hypnose is echter geen wondermiddel. Om je doel te bereiken is het van cruciaal belang dat je bereid bent om jezelf in hypnose te laten gaan en vervolgens de hulpbronnen die je in hypnose hebt gevonden ook daadwerkelijk in te zetten. Dit betekent onder andere kritisch naar je eigen gedachten, gevoelens en gedrag kijken en hiermee aan de slag gaan om zo het beste in jezelf naar boven te halen. 

Effectiviteit

De kracht van hypnotherapie in vergelijking met andere methoden die werken met het bewustzijn (bijvoorbeeld psychotherapie en gedragstherapie) is dat je relatief snel tot de werkelijke oorzaak van je probleem komt en deze vervolgens kunt neutraliseren.

 

Wanneer jij gelooft dat dit het moment is, dat je definitief gaat afrekenen met je probleem kun je met behulp van hypnotherapie in gemiddeld 3-6 sessies door je probleem heen werken. Zelfs als er meer sessies nodig zijn is het nog steeds vele malen sneller dan andere therapievormen. Dit blijkt wel uit de resultaten van een 3-jarig onderzoek dat is gepubliceerd in het gerenommeerde magazine 'Psychotherapy', nummer 7/1.

  Percentage herstel Aantal sessies Totaal                                                          
Echte hypnose 95% 1 <1 uur                                                           
Hypnotherapie 93% 6 6 weken                                                          
Gedragstherapie 72% 22 6 maanden                                                          
Psychotherapie 38% 600 11+ jaar                                                          

Bron: 'Psychotherapy', nummer 7/1

Doelgericht coaching 

Doetinchemseweg 92A - 7054 BH Westendorp - 06-41741796

maaike@doelgerichtcoaching.nl - www.doelgerichtcoaching.nl

KvK nr. 64249867